• Polski
  • English

Pięcioro młodych badaczy otrzymało nagrodę główną konkursu Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”. Wśród nich jest dwóch reprezentantów UW – dr Adam Gendźwiłł i dr Adam Andrzejewski. W tym roku Nagrody Naukowe „Polityki” zostały przyznane po raz szesnasty. Konkurs był złożony z dwóch etapów. W pierwszym etapie jury, w którego skład weszli uznani polscy naukowcy, wyłoniło piętnastu…

Instytucje, NGO-sy i firmy skorzystają z prac, które przygotują uczestnicy programu „UW: inicjatywy dla otoczenia”. Naukowcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów dla otoczenia. Do 20 listopada naukowcy z co najmniej stopniem doktora mogą startować w konkursie „UW: inicjatywy dla otoczenia” o dofinansowanie prac przydatnych otoczeniu Uniwersytetu.   Dla pracowników naukowych i ekspertów konkurs jest…

25 października na UW odbędzie się uroczystość wręczenia Stypendium im. L. Kołakowskiego. Otrzyma je dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego, przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, zostało ustanowione, aby wspierać młodych badaczy posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei oraz filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 roku.  …