• Polski
  • English

Już po raz trzeci pracownicy UW, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub dydaktycznymi, otrzymają okresowe zwiększone wynagrodzenie. Aby docenić zaangażowanie w pracę naukowców i dydaktyków, dzięki którym Uniwersytet się rozwija, rektor UW utworzył w 2015 roku specjalny fundusz, z którego wypłacane są nagrody dla najlepszych pracowników. Kolejne edycje programu zostały zorganizowane w 2016 i…

11 kwietnia rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej – prof. Marcin Pałys oraz płk. dr hab. Tadeusz Szczurek podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy uczelniami.  Umowa zakłada prowadzenie wspólnych interdyscyplinarnych przedsięwzięć badawczych oraz współpracę w zakresie kształcenia w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Ze strony Uniwersytetu w działania te zaangażowany będzie Wydział…

12 kwietnia z okazji 25. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Chorwacją, wykład na UW wygłosi Davor Ivo Stier, wicepremier i minister spraw zagranicznych Chorwacji. “Croatian-Polish relations and the future of the Euro-Atlantic community” to tytuł wykładu, który zaprezentuje chorwacki politolog, dyplomata i polityk – Davor Ivo Stier. Od 2016 roku sprawuje on urząd…