• Polski
  • English

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START,  w którym stypendia otrzymało 18 młodych badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendia START FNP pomagają doktorantom i doktorom przed ukończeniem 30. roku życia w rozwijaniu ich kariery naukowej. Laureaci mogą przeznaczyć fundusze na dowolny cel.   W dwudziestej piątej edycji konkursu 18 osób z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało…

O aktualności przesłania Tadeusza Mazowieckiego podczas wykładu, który odbędzie się 16 maja, opowie prof. Mirosław Wyrzykowski. „«Jacy piękni ludzie byli u początków tej wolnej Polski». Aktualność przesłania Tadeusza Mazowieckiego” to tytuł wykładu, który w ramach cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie wygłosi prof. Mirosław Wyrzykowski.   Prof. Wyrzykowski specjalizuje się w prawie administracyjnym i konstytucyjnym,…

Uniwersytet Warszawski jest miejscem nauki dla studentów, którzy mogą czerpać wiedzę od najlepszych naukowców i nauczycieli akademickich w kraju. Jednym z nich jest prof. Danuta Stasik. Profesor Danuta Stasik od ponad 30 lat wykłada na Wydziale Orientalistycznym UW język i literaturę hindi oraz zajmuje się kulturą Indii Północnych. Była stypendystką wielu programów naukowych m.in. stypendium…