• Polski
  • English

Wydział Zarządzania otrzymał akredytację European Quality Improvement System – jedną z trzech najważniejszych akredytacji dla uczelni i wydziałów biznesowych na świecie. Dzięki niej WZ będzie bardziej rozpoznawalny. Będzie także uwzględniany w rankingach szkół biznesu przygotowywanych przez pisma „The Financial Times” oraz „The Economist”. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest pierwszą publiczną uczelnią i drugim ośrodkiem w…

Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami, został laureatem konkursu „Złote Wachlarze” Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Naukowiec z UW został nagrodzony za „wkład w budowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o rzetelne dane, propagowanie opartej na faktach wiedzy na temat migracji”. „Złote Wachlarze” to konkurs skierowany do osób i instytucji, które…

Archeolodzy z UW odkryli pochówki szkieletowe i całopalne z I wieku przed Chr. oraz I wieku po Chr. Cmentarzysko znajduje się w miejscowości Wierzbiczany w województwie kujawsko-pomorskim i jest jednym z elementów zespołu osadniczego o charakterze ponadregionalym. To pierwsze tego typu odkrycie na ziemiach Polski. Tego rodzaju zespoły osadnicze określane są w archeologii epoki żelaza…