• Polski
  • English

Nowe stojaki rowerowe, doświetlenie uniwersyteckiej uliczki, bawialnia a może nowe zagospodarowanie przestrzeni – czego i gdzie brakuje? Na co warto przeznaczyć uczelniane pieniądze? W puli jest 300 tys. zł, a o ich przeznaczeniu zdecydujemy sami. Studenci i pracownicy UW do 19 listopada mogą zgłaszać swoje pomysły do budżetu partycypacyjnego. Projekty realizowane będą w 2018 roku.…

Zespół rektorski UW przygotował komentarz do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Uwagi zostały przekazane MNiSW w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez resort odnośnie projektu zaprezentowanego 19 wrześnie podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Ministerstwo chciałoby, aby ustawa weszła w życie od 1 października 2018 r. Uwagi można zgłaszać do 19 października. W imieniu…

Prof. Krzysztof Stencel z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki prowadzi projekt analizy behawioralnej na potrzeby rekrutacji. Projekt pozwoli skrócić czas poszukiwania nowego pracownika, obniżając koszty procesu rekrutacyjnego. Korzyści odniosą również sami pracownicy, którzy będą otrzymywać propozycje pracy w dogodniejszym dla siebie momencie. Obecnie na rynku brakuje około 50 tys. wykwalifikowanych specjalistów. Uderzający jest niedobór informatyków…