• Polski
  • English

Od 13 lat astronomowie z Uniwersytetu Warszawskiego przyglądają się gwieździe V1213 Centauri, która wybuchła 8 maja 2009 roku. Analiza danych, które zebrali potwierdza teorię hibernacji gwiazd nowych. To przełom w interpretacji mechanizmów prowadzących do gigantycznych kataklizmów kosmicznych, jakimi są wybuchy gwiazd nowych. Odkrycie zostało zaprezentowane na łamach prestiżowego tygodnika naukowego Nature.   Największe eksplozje w…

17 sierpnia 1991 roku z Wydziału Fizyki UW do laboratorium DESY w Hamburgu wysłano maila. Po raz pierwszy przesyłkę w całości zrealizowano przez łącze TCP/IP. Mimo że pierwszego polskiego maila wysłano w listopadzie 1990 roku z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, wiadomość z Wydziału Fizyki UW w sierpniu następnego roku była wyjątkowa. Przekaz w…

W pierwszym konkursie Homing Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała pięciu naukowcom z Uniwersytetu granty na innowacyjne prace B+R w Polsce. Konkurs grantowy Homing jest skierowany do osób z zagranicy zamierzających podjąć pracę naukową w Polsce. Do pierwszego konkursu zgłosiło się 57 młodych doktorów. Laureaci zostali wyłonieni przez ekspertów w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.…