• Polski
  • English

Powstająca na UW aplikacja Mobilny USOS tymczasowo funkcjonuje w wersji Beta. Oznacza to, że jest na etapie testowania przez wybranych użytkowników.   Około 2400 osób sprawdza obecnie funkcjonalność i poprawność działania aplikacji Mobilny USOS tworzonej przez specjalistów z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Najprawdopodobniej już 1 października 2018 r. program zostanie nieodpłatnie udostępniony studentom…

Biblioteka Uniwersytecka ma nową dyrektor. Jest nią Anna Wołodko, dotychczasowa szefowa Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych BUW. Dyrektor BUW kieruje biblioteką główną oraz koordynuje działalność systemu biblioteczno-informacyjnego uniwersytetu, który tworzy BUW i 41 bibliotek wydziałowych. Zgodnie ze Statutem UW dyrektora BUW powołuje rektor spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii Senatu i…

Program stypendialny „Zwiększenie mobilności doktorantów” jest skierowany do doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w roku akademickim 2017/2018 są na drugim roku studiów. Stypendyści przez dwa lata będą otrzymywać po 2 tys. zł miesięcznie. Celem programu jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami, które prowadzą. Przez dwa lata – od października 2018 do września…