• Polski
  • English

Dr Marcin Pilipczuk z Instytutu Informatyki dołączył do grona zdobywców grantów ERC, którzy będą badać własności algorytmów. Dr Marcin Pilipczuk jest czwartym badaczem algorytmów z Uniwersytetu, który otrzymał grant Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council). To organizacja, która przyznaje finansowanie badań utalentowanym naukowcom ze znaczącym dorobkiem. Ich prace mają prowadzić do przełomowych, odkrywczych wniosków…

Uniwersytet Warszawski zacieśni współpracę z argentyńskimi uczelniami. Będzie to możliwe dzięki zawarciu umów z uniwersytetami w Buenos Aires. 16 sierpnia w Buenos Aires przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i instytucji argentyńskich: Consejo Interuniversitario Nacional i Conferencja de Rectores de la Universidades Privadas podpisali umowę o współpracy. Na podstawie porozumienia polskie i argentyńskie uczelnie będą…

700 studentów z ponad stu europejskich uniwersytetów rywalizuje o tytuł najlepszych mówców. 19 sierpnia odbędzie się finał Uniwersyteckich Mistrzostw Europy Debat. – Przez pierwsze trzy dni mistrzostw symultanicznie odbywało się około 60 debat podczas jednej rundy. Mamy za sobą 11 tur, czyli mniej więcej 660 debat – podsumowuje Gabriela Manista z Klubu Debat UW.  …