• Polski
  • English

Poznaliśmy wyniki kompleksowej oceny parametrycznej, dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocenie poddano blisko 1000 jednostek z całego kraju, w tym 30 z Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperci KEJN brali pod uwagę osiągnięcia badawcze, potencjał jednostek oraz efekty ich działalności. Nasza uczelnia otrzymała w sumie 5 kategorii A+, 15 kategorii A oraz 10 kategorii B. Komitet Ewaluacji…

17 sierpnia naukowcom po raz pierwszy udało się bezpośrednio zarejestrować fale grawitacyjne – „zmarszczki” czasoprzestrzeni – pochodzące ze zderzenia dwóch gwiazd neutronowych. Do tej pory obserwowane zjawiska tego typu były wynikiem łączenia się masywnych czarnych dziur. Tym razem kosmicznemu kataklizmowi towarzyszyła także emisja światła o różnych energiach, co również po raz pierwszy w historii zostało…

„(U)sługi domowe” to książka, w której już sam tytuł pokazuje różne, nawet skrajne, możliwości realizowania prac domowych. Dr Anna Kordasiewicz prezentuje wnikliwy obraz relacji między pracodawcami a osobami wykonującymi płatną pracę domową. 18 października na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się spotkanie z autorką monografii. Dr Anna Kordasiewicz jest socjolożką, pracuje w Ośrodku Badań nad Migracjami UW.…