• Polski
  • English

Pracownicy UW coraz częściej komercjalizują wyniki badań. Senat uchwalił Regulamin zarządzania własnością intelektualną na UW, który określa zasady rozpowszechniania tych wyników. Regulamin obowiązuje pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, stażystów, stypendystów i naukowców wizytujących.   Akt precyzuje, czym jest rezultat twórczy wytworzony na Uniwersytecie: są to wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, wyhodowane albo…

Do 7 kwietnia doktoranci i pracownicy UW mogą starać się o dofinansowanie do projektów, które mają szansę na komercjalizację. Do zdobycia jest nawet 100 tys. zł. Jednocześnie z otwarciem Inkubatora UW rozpoczął się program o bliźniaczej nazwie Inkubator Innowacyjności+. O dofinansowanie w ministerialnym projekcie starały się wspólnie Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW (lider konsorcjum), UWRC…

Poznaliśmy nowe statystyki dotyczące uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020, z którego w latach 2014-2020 Unia Europejska finansuje badania naukowe i wspiera innowacje. Dane dotyczą 323 konkursów. Spośród wszystkich polskich instytucji najwięcej projektów finansowanych z Horyzontu 2020 realizuje Uniwersytet Warszawski. Naukowcy z UW uczestniczą w 32 projektach o łącznej kwocie dofinansowania 11,95 mln euro. W…