• Polski
  • English

Autorzy uniwersyteckich przedsięwzięć otrzymali ponad milion zł w konkursie Dialog MNiSW. Przeprowadzą badania socjologiczne o twórcach łazików i stworzą system wsparcia przedsiębiorczości. Dialog to konkurs grantowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla przedstawicieli nauki, instytucji badawczych, konsorcjów i firm, którzy chcą tworzyć połączenia między środowiskiem społeczno-gospodarczym i naukowym. Tym razem dofinansowanych zostało 15 przedsięwzięć, w…

Do 31 marca trwa pierwsza tura rekrutacji na studia w Szkole Edukacji, które są przeznaczone dla przyszłych i początkujących polonistów albo matematyków. Za co cenią je obecni studenci? Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to nietypowe studia podyplomowe. Ich program został opracowany we współpracy z renomowanym Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Teachers College…

29 marca słuchacze wykładu dowiedzą się, jak europejskie uczelnie obchodziły swoje jubileusze: jak wyglądały listy gratulacyjne, stroje, prezenty i świętowanie w miastach. W ubiegłym roku Uniwersytet Warszawski obchodził dwusetlecie istnienia. W czasie wykładu „Od Wilna do Heidelbergu. Jubileusze europejskich szkół wyższych w okresie międzywojennym” Adam Tyszkiewicz z Muzeum UW zaprezentuje przebieg najważniejszych uroczystości jubileuszowych innych…