• Polski
  • English

Czy Ameryka Łacińska to tylko karnawał i piłka nożna? O prawdziwym obliczu tego kontynentu będzie można posłuchać 4 kwietnia podczas wykładu UO. Najczęstsze skojarzenia z Ameryką Łacińską to karnawał, piłka nożna i wpadająca w ucho latynoska muzyka. W rzeczywistości obszar ten jest niezwykle zróżnicowany, zarówno kulturowo, geograficznie, jak i politycznie, a pod płaszczykiem rajskiej przyrody…

29 i 30 marca w Lublinie odbędzie się konferencja NKN o „Doskonałości edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”. Transmisja online dostępna będzie na stronie NKN. Najważniejszym tematem poruszanym w Lublinie będzie ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych w tym proces akredytacji. Omawiana będzie też organizacja procesu kształcenia, porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych…

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW jest partnerem strategicznym międzynarodowego projektu badawczego NIEM – największego w Europie przedsięwzięcia poświęconego integracji uchodźców. “National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” (NIEM) to przedsięwzięcie 15 państw członkowskich UE, konsorcjum uniwersytetów, think-tanków oraz organizacji pozarządowych chcących poprawiać warunki życia uchodźców. Celem projektu są…