• Polski
  • English

Dr hab. Joanna Sułkowska z Centrum Nowych Technologii UW zwyciężyła w kategorii człowiek roku 2017 w ósmej edycji plebiscytu MocArty radia RMF Classic. Badaczka została wybrana przez słuchaczy stacji. Wśród nominowanych byli m.in. pianista Szymon Nehring i poeta Adam Zagajewski. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 12 marca. Do plebiscytu MocArty słuchacze stacji zgłosili twórców, społeczników…

Nowe zespoły rektorskie, tzw. think-tanki, zajmą się opracowaniem propozycji rozwiązań dla UW w obszarach, które zmieni ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyniki ich prac będą przedmiotem dyskusji podczas warsztatów otwartych dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Zostaną też przekazane Senatowi UW, którego zadaniem będzie napisanie nowego statutu uczelni. Pod koniec lutego Ministerstwo Nauki i…

– Spotykamy się dzisiaj na Uniwersytecie Warszawskim, aby wyrazić szacunek tym wszystkim, którzy pół wieku temu wykazali się wyjątkową odwagą. Odwagą, by upomnieć się o wolność i praworządność, by walczyć o prawa obywatelskie, swobodę wyrażania poglądów i zgromadzeń, by bronić akademickiej niezależności – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW podczas uroczystości złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Marca 1968 roku.