• Polski
  • English

Zarządzanie szkołą wyższą to studia podyplomowe dla pracowników administracji UW. Uczestnicy dowiedzą się na nich, jakie są kompetencje organów uczelni, co to jest uniwersytet przedsiębiorczy, jak organizować badania i pracę zespołu, jaka jest rola marketingu na uczelni, jak zarządzać finansami w projektach, a także do czego uczelni potrzebny jest system SAP. Do 7 grudnia trwa…

Od listopada studenci chińskiej uczelni Sichuan University w Chengdu (SCU) uczą się języka polskiego i poznają polską kulturę, a w kolejnym etapie edukacji będą studiować ekonomię lub stosunki międzynarodowe. Jest to możliwe dzięki współpracy UW z SCU i realizowanemu programowi studiów polonistyka+.   Dzięki współpracy czterech jednostek UW – w tym Centrum Języka Polskiego i…

Zespół naukowców z UW kierowany przez prof. Wojciecha Grochalę, we współpracy z ekspertami ze słoweńskiego Instytutu Jožefa Stefana w Lublanie oraz Carnegie Institution of Washington w USA, odkrył zupełnie nowy rodzaj nanorurek. Zawierają one srebro oraz fluor i – inaczej niż nanorurki węglowe – są zbudowane z fragmentów kwadratowych, a nie sześciokątnych.  Najbardziej znane są nanorurki węglowe, które…