• Polski
  • English

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego wspiera m.in. zakup nowoczesnej aparatury, książek i czasopism oraz przedsięwzięcia służące rozwojowi badań naukowych, takich jak konferencje czy warsztaty. Na jej rzecz można przekazywać 1% podatku. Fundacja wsparła m.in. modernizację dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, remont konserwatorski fontanny w Ogrodzie Botanicznym UW oraz organizację międzynarodowej konferencji „Life in Palmyra, life for Palmyra” o misjach…

21 marca odbyła się uroczystość z okazji przyznania okresowych zwiększonych wynagrodzeń pracownikom naukowym i dydaktycznym, dzięki którym Uniwersytet rozwija się. Podczas spotkania rektor UW odniósł się do reakcji polityków na wystąpienie prof. Michała Bilewicza w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. – Jest to nagroda dla osób, które w największym stopniu budują wizerunek i pozycję uniwersytetu.…

Cztery europejskie uczelnie badawcze – Uniwersytet Warszawski, Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze – podpisały deklarację dotyczącą stworzenia europejskiego sojuszu uniwersytetów European University Alliance „4EU”. Uczelnie chcą zacieśnić współpracę w dziedzinie nauki, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych.   W planach jest organizowanie wspólnych konferencji, wykładów i…