• Polski
  • English

Zalew Zegrzyński to jedyny duży akwen w pobliżu stolicy. Studenci geografii sprawdzili, co można zobaczyć nad zalewem i w jego okolicach. Linia brzegowa zalewu liczy 50 kilometrów. Zalew Zegrzyński nie jest naturalnym zbiornikiem. Powstał ponad pół wieku temu. Jego budowa budziła kontrowersje. Z jednej strony w elektrowni wodnej w Dębe powstaje czysta energia, jej produkcja…

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Cambridge będą rozwijać program studiów polskich działających na brytyjskiej uczelni. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 14 lipca. Centrum Studiów Polskich w Cambridge będzie finansowane ze specjalnej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Porozumienie pozwoli na rozwój programu nauczania języka polskiego oraz literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie w Cambridge,…

Rekrutacja na studia II stopnia trwa. W cyklu rekrutacyjnym prezentujemy naukowców i nauczycieli akademickich, którzy wykładają na Uniwersytecie. Jednym z nich jest dr hab. Mariusz Trojanowski. Dr hab. Mariusz Trojanowski pracuje na Wydziale Zarządzania. Zajmuje się problematyką marketingu i wspierania sprzedaży – komunikacją, sztuką prezentacji i wystąpień publicznych oraz handlem detalicznym i merchandisigiem. Naukowiec ma…