• Polski
  • English

Jednym z tematów prac Narodowego Kongresu Nauki, który w drodze szerokiej dyskusji środowiskowej ma doprowadzić do powstania nowej ustawy regulującej kwestie szkolnictwa wyższego i nauki, jest wyłanianie uniwersytetów badawczych. Bez rozstrzygania o konieczności podziału uczelni na różne typy, w poniższym tekście zaprezentowano koncepcję zasad i warunków, które mogłyby być wzięte pod uwagę przy projektowaniu nowego…

Wybierając studia na UW, studenci mogą uczyć się od najlepszych specjalistów w kraju. Przedstawiamy nauczycieli akademickich prowadzących badania naukowe. Pierwszym z nich jest dr Monika Kresa. Pani doktor pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii na Wydziale Polonistyki. Uczy studentów zagadnień związanych z gwarami Mazowsza i Podlasia, antroponimią historyczną, onomastyką literacką i filmową oraz…

Na Uniwersytecie Warszawskim uczą się i pracują osoby z ponad 100 krajów. Wszystkim członkom naszej społeczności akademickiej życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych.