• Polski
  • English

Profesor Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich. Naukowiec został wyróżniony „za teoretyczne wykazanie realności fal grawitacyjnych”.   Fundacja na rzecz Nauki Polskiej co roku przyznaje swoje najważniejsze wyróżnienia naukowcom, którzy mogą pochwalić się przełomowymi osiągnięciami naukowymi. Nagrody przyznawane są w czterech dziedzinach:…

Uniwersytet Warszawski i Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) organizują międzynarodową konferencję poświęconą ogólnokrajowemu systemowi rekrutacji w Polsce – „Pros and Cons of Central Admission to Higher Education Institutions in Poland”. Wydarzenie odbędzie się 14 listopada w Pałacu Kazimierzowskim UW. Konferencja ma na celu rozpoczęcie dyskusji w środowisku akademickim na temat powstania centralnego systemu rekrutacji w Polsce…

Uniwersytet Warszawski jest najaktywniejszym polskim uczestnikiem unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Naukowcy z UW biorą udział w największej liczbie projektów (52) oraz koordynują najwięcej przedsięwzięć (9). Łączna kwota dofinansowania dla UW to 14,9 mln zł. Są to dane dotyczące 404 konkursów rozstrzygniętych do końca września 2017 r.   543…