• Polski
  • English

Uniwersytety Warszawski oraz Syczuański podpisały porozumienie o prowadzeniu wspólnych programów kształcenia. Umożliwi ono studentom z Chin zdobycie dyplomu UW. Umowa dotyczy studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Studenci Uniwersytetu Syczuańskiego po ukończeniu studiów I stopnia w Chinach będą mogli kontynuować naukę w Warszawie i zdobyć dyplom licencjacki lub…

W tym tygodniu w Paryżu można obejrzeć wystawę dotyczącą pracy polskich archeologów i konserwatorów na stanowiskach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Współorganizatorem wystawy „Against the Sands of Time. Documentation and Reconstruction of the World Heritage – the Polish Experience” jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Ekspozycja prezentowana jest w siedzibie UNESCO. Duża jej część dotyczy…

22 kwietnia na kampusie głównym odbędzie się 35 spotkań przygotowanych specjalnie dla kandydatów na studia. Dzień Otwarty UW rozpocznie się o godz. 10.00.Podczas Dnia Otwartego UW zaprezentują się wydziały, instytuty i inne jednostki UW zajmujące się naukami humanistycznymi, społecznymi, przyrodniczymi i ścisłymi. Pierwsze prezentacje rozpoczną się o godz. 10. Spotkania odbędą się w budynku Dawnej…