• Polski
  • English

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę tegorocznych laureatów konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Wśród nich jest 18 osób z UW. Była to IX edycja konkursu. Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogły rady wydziałów i rady naukowe innych jednostek badawczych. W sumie wpłynęło ponad 1,1 tys. wniosków. Spośród nich wybrano 168 najlepszych zgłoszeń.  …

Senat Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszym w tym roku akademickim posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści. Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża swoje głębokie zaniepokojenie przypadkiem napaści na członka naszej społeczności akademickiej profesora Jerzego Kochanowskiego. Szczególnie poruszył nas fakt, że powodem agresji miało być posługiwanie się przez profesora w miejscu publicznym językiem niemieckim.…

Coraz cieplejszy klimat jest przedmiotem badań wielu dziedzin nauki. Prof. Szymon Malinowski opowie o globalnym ociepleniu widzianym okiem fizyka. Pierwszy powakacyjny wykład z cyklu „Zapytaj fizyka” poprowadzi Szymon Malinowski, profesor nauk o Ziemi pracujący na Wydziale Fizyki UW. Jego zainteresowania badawcze dotyczą fizyki chmur i opadów, turbulencji atmosferycznych, modelowania numerycznego i przewidywalności procesów atmosferycznych.  …