• Polski
  • English

Jeden z recenzentów poproszony przez Senat UW o podsumowanie dorobku Siergieja Kowalowa nazwał go „sumieniem społeczeństwa rosyjskiego i sumieniem świata”. 14 marca rosyjski działacz i obrońca praw człowieka odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.   – Doktorat honoris causa w odróżnieniu od zwykłego doktoratu jest nie tylko uznaniem osiągnięć osoby, ale też aktem, dzięki…

Na Uniwersytecie Warszawskim studiuje i pracuje coraz więcej obcokrajowców. Ich liczba rośnie z roku na rok. W naszym cyklu związanym z umiędzynarodowieniem na UW będziemy prezentować zagranicznych naukowców, studentów i pracowników administracji, którzy przyjechali na uczelnię. Pierwszą osobą jest dr Lucas Pastor, informatyk, który zajmuje się badaniem własności algorytmów.   Dr Lucas Pastor jest Francuzem.…

20 marca prof. Andrzej Friszke wygłosi wykład zatytułowany „1968 – koniec i początek”, który zostanie zorganizowany w cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie” i będzie nawiązywał do 50. rocznicy wydarzeń Marca 1968 roku. „Te sto tysięcy ludzi, może jednak mniej, to najwięcej jawnie buntujących się w okresie między rokiem 1956 a 1980. To rzeczywiście bunt…