• Polski
  • English

W najbliższej rekrutacji UW przygotował kilka nowych kierunków: antropozoologię, bezpieczeństwo wewnętrzne w języku angielskim oraz historię i kulturę Żydów. Kandydaci na studia na Uniwersytecie Warszawskim mogą wybierać spośród ponad 100 kierunków studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Wśród nich jest ponad 20 programów prowadzonych po angielsku. Co roku UW ma dla maturzystów kilka nowości. W roku…

26 kwietnia odbędzie się wykład pt. „Uczelniana przestrzeń ceremonialna“. To czwarte spotkanie w ramach cyklu wykładów „Uniwersytet Warszawy“. W większości znanych uczelni są miejsca np. aule czy audytoria, w których odbywają się najważniejsze uroczystości akademickie oraz inne istotne wydarzenia. O historii tych miejsc na Uniwersytecie Warszawskim opowie Adam Tyszkiewicz z Muzeum UW.   Przed drugą…

21 kwietnia Uniwersytet Warszawski oraz m.st. Warszawa podpisały porozumienie, które ma pogłębić dotychczasową współpracę i ułatwić realizowanie nowych pomysłów. Warszawa jest obecna w wielu pracach badawczych prowadzonych na Uniwersytecie, a także w programach kształcenia oferowanych studentom. Naukowcy zajmują się m.in. rozwojem urbanistycznym miast i regionów, jakością przestrzeni miejskiej, ewaluacją polityk publicznych, animacją kulturową środowisk lokalnych,…