• Polski
  • English

Rupali Parekh przyjechała do Warszawy z Helsinek pięć lat temu. Obecnie kończy anglojęzyczne studia na Wydziale Psychologii UW – Warsaw International Studies in Psychology. To kolejna osoba, którą prezentujemy w naszym cyklu dotyczącym umiędzynarodowienia na UW. Do przyjazdu do Warszawy namówiła ją koleżanka. Polska była jednym z pierwszych państw europejskich, które odwiedziła. Studentka WISP UW…

18, 20 i 24 kwietnia odbędą się indywidualne spotkania konsultacyjne dla pracowników jednostek uniwersyteckich, które chcą wziąć udział w konkursie na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia organizowanym w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP). Dwa konkursy ogłoszone w programie ZIP dotyczą nowych programów kształcenia na studiach II stopnia w języku…

14 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się DOKO, czyli Dzień Otwarty Kampusu Ochota. Tydzień później, 21 kwietnia, kandydaci na studia będą mogli poznać ofertę wszystkich uniwersyteckich jednostek podczas Dnia Otwartego na kampusie głównym. Dzień Otwarty Kampusu Ochota to spotkanie z naukami ścisłymi i przyrodniczymi: biologią, chemią, fizyką, geologią, informatyką i matematyką, których wydziały znajdują się…