• Polski
  • English

W związku z uroczystościami 50. rocznicy Marca 1968 r. planowane są zmiany w organizacji ruchu na kampusie głównym UW w czwartek 8 marca. 8 marca o godz. 12 odbędzie się złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marzec 1968 r., która wmurowana jest w fasadę Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich obok bramy głównej UW. Teren uroczystości, znajdujący się pomiędzy bramą…

Indywidualne studia międzyobszarowe na Uniwersytecie Warszawskim są prowadzone od 25 lat. Z tej okazji 1 marca odbędzie się spotkanie „Łączymy Uniwersytet”, podczas którego będzie można wysłuchać dyskusji panelowej i sesji jubileuszowej dotyczącej tych studiów na UW. Kolegia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych działają od roku akademickiego 1992/1993. Oba kolegia…

2 marca oficjalnie otworzy się nowa siedziba Centrum Pomocy Psychologicznej na UW. Ośrodek jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności uniwersytetu. Studenci i pracownicy otrzymają krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie powinni uzyskać dalszą pomoc. CPP będzie prowadziło także psychoedukację i diagnozę na potrzeby BON. Ośrodek mieści się w budynku przy ul. Pasteura 7 na I…