• Polski
  • English

Uniwersyteccy naukowcy otrzymali łącznie prawie 14 mln zł na stworzenie zespołów, które zajmą się badaniami nad DNA, detekcją fal grawitacyjnych oraz pracami z lingwistyki i optyki. Wyróżnieni przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej badacze przez 3 lata będą prowadzić przedsięwzięcia we współpracy z partnerami naukowymi z Polski i zagranicy oraz partnerami gospodarczymi. Naukowcy zostali wyłonieni…

– Jeżeli powstająca ustawa ma być dobra, to po pierwsze powinna być rodzajem „konstytucji dla nauki”: określić ogólne ramy funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego na przynajmniej dziesięć lat, gwarantować uczelniom autonomię i wymagać daleko posuniętej samodzielności – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, otwierając konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się w dniach 19-20 czerwca…

65 wybitnych naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi dołączyło do Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). Wśród nich są dwie Polki, m.in. prof. Magda Konarska z Centrum Nowych Technologii UW. EMBO zrzesza 1700 europejskich naukowców zajmujących się biologią molekularną. Działa od 1964 r., wspiera rozwój badań w tej dziedzinie, m.in. poprzez finansowanie stypendiów, warsztatów i grantów dla…