• Polski
  • English

Przedstawiciele 6 partnerów międzynarodowego projektu Centre of Excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies – ENSEMBLE3  spotkali się w Warszawie, aby zainaugurować działalność konsorcjum. Jego celem jest stworzenia na UW centrum doskonałości, które zajmowałoby się technologiami wzrostu kryształów. Partnerzy chcą uzyskać dofinansowanie w konkursie Teaming for Excellence programu Horyzont 2020.   W kwietniu…

19 września w Krakowie rozpocznie się Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt nowej ustawy regulującej kwestie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podsumowało toczącą się od roku dyskusję na temat kształtu nowej ustawy, publikując stanowisko zawierające rekomendacje odnośnie podstawowych elementów systemu.   „Polskie środowisko akademickie jest gotowe…

Uniwersytet Warszawski jest członkiem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności – EIT Food, której celem jest podnoszenie innowacyjności sektora rolno-spożywczego. Wspólnotę tworzy 50 partnerów z 13 państw. Od 6 do 8 września na UW odbywają się spotkania partnerów konsorcjum.   EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji UE, której zadaniem…