• Polski
  • English

21 marca odbyła się uroczystość z okazji przyznania okresowych zwiększonych wynagrodzeń pracownikom naukowym i dydaktycznym, dzięki którym Uniwersytet rozwija się. Podczas spotkania rektor UW odniósł się do reakcji polityków na wystąpienie prof. Michała Bilewicza w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. – Jest to nagroda dla osób, które w największym stopniu budują wizerunek i pozycję uniwersytetu.…

Cztery europejskie uczelnie badawcze – Uniwersytet Warszawski, Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze – podpisały deklarację dotyczącą stworzenia europejskiego sojuszu uniwersytetów European University Alliance „4EU”. Uczelnie chcą zacieśnić współpracę w dziedzinie nauki, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych.   W planach jest organizowanie wspólnych konferencji, wykładów i…

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW jest partnerem w programie stypendialnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Młodzi naukowcy z krajów Bliskiego Wschodu, szczególnie z terenów pokonfliktowych, mogą się starać o stypendia archeologiczne i konserwatorskie. CAŚ ma także stypendia dla studentów i absolwentów polskich uczelni. Stypendia „UNESCO / Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in…