• Polski
  • English

Zespół naukowców z UW kierowany przez prof. Wojciecha Grochalę, we współpracy z ekspertami ze słoweńskiego Instytutu Jožefa Stefana w Lublanie oraz Carnegie Institution of Washington w USA, odkrył zupełnie nowy rodzaj nanorurek. Zawierają one srebro oraz fluor i – inaczej niż nanorurki węglowe – są zbudowane z fragmentów kwadratowych, a nie sześciokątnych.  Najbardziej znane są nanorurki węglowe, które…

Od 2006 roku Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” przyznaje nagrody osobom i instytucjom, które popularyzują wiedzę o Polsce i języku polskim za granicą. W tym roku nagrodę główną otrzymała Biblioteka Polska w Paryżu, a wyróżnienia – dr David Kolbaia oraz Polish Studies Center Indiana University Bloomington. Po raz dwunasty Centrum Języka…

Prof. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego UW został laureatem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Razem z prof. Leszkiem Roszkowskim z NCBJ utworzy nowoczesne centrum astrofizyki cząstek – Astrocent. Projekt naukowców otrzymał ponad 37 mln zł dofinansowania.   Ośrodek naukowo-technologiczny Astrocent to projekt prof. Tomasza Bulika z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Leszka…