• Polski
  • English

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym potrzeb informacyjnych i motywów mobilności młodych naukowców. Ankieta skierowana jest nie tylko do pracowników naukowych, lecz także studentów i doktorantów prowadzących badania.   Badanie ma pomóc udzielić odpowiedzi na pytania, dlaczego młodzi naukowcy, doktoranci i studenci wyjeżdżają na zagraniczne pobyty badawcze oraz jakich informacji…

Fundacja Grubera, działająca przy Uniwersytecie Yale w USA, ogłosiła nazwiska tegorocznych laureatów prestiżowych nagród naukowych. Jednym z najważniejszych członków nagrodzonego zespołu satelity Planck jest prof. Krzysztof Górski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Fundacja wyróżnia osoby „których badania inspirują i umożliwiają fundamentalne zmiany w dziedzinach wiedzy i kultury”. Nagrodą „2018 Gruber Cosmology Prize’” w dziedzinie kosmologii…

25 maja 2018 roku wchodzi w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (w skrócie RODO), przyjęte 27 kwietnia 2016 roku przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej (General Data Protection Regulation – GDPR). W tym samym dniu na uczelni zacznie obowiązywać Zarządzenie 51 rektora UW z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych…