• Polski
  • English

Chemik z UW uczestniczył w badaniach, które wykazały, że symbioza koralowców i glonów trwa już ponad 200 milionów lat. Wyniki opisuje „Science Advances”. Koralowce są bezkręgowymi organizmami zamieszkującymi morza i oceany, tworzącymi bajkowe krajobrazy podwodne znane powszechnie jako rafy koralowe. Niezwykła różnorodność tych organizmów możliwa jest między innymi dlatego, że żyją one w symbiozie z…

Prof. Janusz Reykowski – wybitny badacz psychologii emocji i motywacji, a także psychologii wartości i polityki, uroczyście obchodził odnowienie doktoratu. Spór o naturę ludzką, dynamika społecznych konfliktów, uwarunkowania demokracji, to tylko niektóre obszary badań, jakimi zajmował się jubilat przez ponad 64 lata pracy naukowej.   Recenzenci dorobku prof. Reykowskiego: prof. Daniel Bar-Tal z Uniwersytetu Telawiwskiego,…

Mijają dwa stulecia od powstania UW. Losy uczelni w wielu momentach historii były odzwierciedleniem losów kraju. 19 listopada 1816 roku car Rosji i król Polski Aleksander I wydał edykt, na mocy którego powstała warszawska uczelnia.  W stutysięcznym mieście jakim była wtedy Warszawa, powstała uczelnia złożona z pięciu wydziałów: Prawa i Administracji, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego, Nauk…