• Polski
  • English

W tym tygodniu w Paryżu można obejrzeć wystawę dotyczącą pracy polskich archeologów i konserwatorów na stanowiskach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Współorganizatorem wystawy „Against the Sands of Time. Documentation and Reconstruction of the World Heritage – the Polish Experience” jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Ekspozycja prezentowana jest w siedzibie UNESCO. Duża jej część dotyczy…

22 kwietnia na kampusie głównym odbędzie się 35 spotkań przygotowanych specjalnie dla kandydatów na studia. Dzień Otwarty UW rozpocznie się o godz. 10.00.Podczas Dnia Otwartego UW zaprezentują się wydziały, instytuty i inne jednostki UW zajmujące się naukami humanistycznymi, społecznymi, przyrodniczymi i ścisłymi. Pierwsze prezentacje rozpoczną się o godz. 10. Spotkania odbędą się w budynku Dawnej…

Od 20 kwietnia do 22 kwietnia na WMIM UW odbędzie się konferencja poświęcona głównym nurtom matematyki stosowanej w Polsce i badaniom prowadzonym w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki. W konferencji wezmą udział naukowcy z UW i badacze z różnych ośrodków akademickich w Polsce, m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiej Akademii Nauk. Będą rozmawiać…