• Polski
  • English

Organizatorzy protestu w Pałacu Kazimierzowskim zobowiązali się do opuszczenia budynku w piątek, 15 czerwca. Od wtorku, 5 czerwca balkon i fragment hallu na 1. piętrze w Pałacu Kazimierzowskim był zajmowany przez osoby protestujące przeciwko nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanej ustawą 2.0, nad którą prace trwają teraz w Sejmie.   Rektor UW…

7 czerwca poznaliśmy propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą 9. programu ramowego Unii Europejskiej „Horizon Europe”. 15 czerwca wspólne stanowisko w sprawie założeń programu opublikowało 14 europejskich sieci zrzeszających uniwersytety i naukowców z całego kontynentu. Wśród nich jest European University Association (EUA) oraz Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA), których członkiem jest Uniwersytet Warszawski.…

Dzięki projektowi „Zapomniane Mazowsze. Publikacja wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku w Kuczborku” możliwe będzie wydanie jednej z kilku planowanych monografii dotyczących odkryć na obszarze północnego Mazowsza. Badania prowadzone są przez zespół pod kierownictwem dr. Andrzeja Szeli z Instytutu Archeologii UW.     Rezultatem projektu będzie wydanie monografii naukowej poświęconej wynikom odkryć archeologicznych w…