• Polski
  • English

Czym jest dyskryminacja? Co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą? Gdzie szukać wsparcia? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można na stronie www.rownowazni.uw.edu.pl. Jest tam też „Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW”. Strona www.rownowazni.uw.edu.pl zawiera kompleksowe informacje dotyczące procedur zgłaszania przypadków dyskryminacji, instytucji uniwersyteckich, publicznych i pozarządowych udzielających wsparcia osobom…

Studenci, doktoranci i absolwenci UW mogą odbyć praktyki w firmach i instytucjach w 28 krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Macedonii i Turcji. Trwa rekrutacja na wyjazdy na praktyki Erasmus. Miejscem praktyk mogą być uczelnie, biblioteki, laboratoria, muzea, biura tłumaczeniowe, przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki administracji, placówki naukowo-badawcze i inne organizacje. Praktyki mogą stanowić integralną część…

Na Uniwersytecie Warszawskim została uruchomiona wyszukiwarka ofert wyjazdowych dla pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów, którzy chcą skorzystać z programów obsługiwanych przez uniwersyteckie biura: Współpracy z Zagranicą, Wspomagania Rozwoju i Obsługi Badań. Z nowego serwisu informacyjnego mogą skorzystać studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, którzy są zainteresowaniu wyjazdem na uczelnię zagraniczną lub przyjazdem na Uniwersytet Warszawski. Narzędzie…