• Polski
  • English

Od listopada studenci chińskiej uczelni Sichuan University w Chengdu (SCU) uczą się języka polskiego i poznają polską kulturę, a w kolejnym etapie edukacji będą studiować ekonomię lub stosunki międzynarodowe. Jest to możliwe dzięki współpracy UW z SCU i realizowanemu programowi studiów polonistyka+.   Dzięki współpracy czterech jednostek UW – w tym Centrum Języka Polskiego i…

Zespół naukowców z UW kierowany przez prof. Wojciecha Grochalę, we współpracy z ekspertami ze słoweńskiego Instytutu Jožefa Stefana w Lublanie oraz Carnegie Institution of Washington w USA, odkrył zupełnie nowy rodzaj nanorurek. Zawierają one srebro oraz fluor i – inaczej niż nanorurki węglowe – są zbudowane z fragmentów kwadratowych, a nie sześciokątnych.  Najbardziej znane są nanorurki węglowe, które…

Od 2006 roku Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” przyznaje nagrody osobom i instytucjom, które popularyzują wiedzę o Polsce i języku polskim za granicą. W tym roku nagrodę główną otrzymała Biblioteka Polska w Paryżu, a wyróżnienia – dr David Kolbaia oraz Polish Studies Center Indiana University Bloomington. Po raz dwunasty Centrum Języka…