• Polski
  • English

11 kwietnia rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej – prof. Marcin Pałys oraz płk. dr hab. Tadeusz Szczurek podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy uczelniami.  Umowa zakłada prowadzenie wspólnych interdyscyplinarnych przedsięwzięć badawczych oraz współpracę w zakresie kształcenia w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Ze strony Uniwersytetu w działania te zaangażowany będzie Wydział…

12 kwietnia z okazji 25. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Chorwacją, wykład na UW wygłosi Davor Ivo Stier, wicepremier i minister spraw zagranicznych Chorwacji. “Croatian-Polish relations and the future of the Euro-Atlantic community” to tytuł wykładu, który zaprezentuje chorwacki politolog, dyplomata i polityk – Davor Ivo Stier. Od 2016 roku sprawuje on urząd…

Pierwszy z dwóch dni otwartych UW za nami. 8 kwietnia na Ochocie prezentowały się nauki ścisłe i przyrodnicze. 22 kwietnia na kampusie głównym będą wszystkie wydziały. Rekrutacja na studia I i II stopnia rozpocznie się 5 czerwca i potrwa do 7 lipca. Kandydaci jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji będą mieli szansę poznać Uniwersytet podczas Dnia Otwartego,…