• Polski
  • English

Pole uprawne w środkowoamerykańskiej miejscowości San Isidro to miejsce prac naukowców z Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW. Już sam wstępny rekonesans, dokonany przez zespół pod kierownictwem dr. Jana Szymańskiego, dowiódł, że badany obszar wcale nie musiał należeć do peryferii kulturowych cywilizacji Majów. Dotychczas sądzono, iż teren dzisiejszego zachodniego Salwadoru pod względem architektonicznym odbiegał znacząco od największych…

Powstająca na UW aplikacja Mobilny USOS tymczasowo funkcjonuje w wersji Beta. Oznacza to, że jest na etapie testowania przez wybranych użytkowników.   Około 2400 osób sprawdza obecnie funkcjonalność i poprawność działania aplikacji Mobilny USOS tworzonej przez specjalistów z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Najprawdopodobniej już 1 października 2018 r. program zostanie nieodpłatnie udostępniony studentom…

Biblioteka Uniwersytecka ma nową dyrektor. Jest nią Anna Wołodko, dotychczasowa szefowa Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych BUW. Dyrektor BUW kieruje biblioteką główną oraz koordynuje działalność systemu biblioteczno-informacyjnego uniwersytetu, który tworzy BUW i 41 bibliotek wydziałowych. Zgodnie ze Statutem UW dyrektora BUW powołuje rektor spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii Senatu i…