• Polski
  • English

Nowe zespoły rektorskie, tzw. think-tanki, zajmą się opracowaniem propozycji rozwiązań dla UW w obszarach, które zmieni ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyniki ich prac będą przedmiotem dyskusji podczas warsztatów otwartych dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Zostaną też przekazane Senatowi UW, którego zadaniem będzie napisanie nowego statutu uczelni. Pod koniec lutego Ministerstwo Nauki i…

– Spotykamy się dzisiaj na Uniwersytecie Warszawskim, aby wyrazić szacunek tym wszystkim, którzy pół wieku temu wykazali się wyjątkową odwagą. Odwagą, by upomnieć się o wolność i praworządność, by walczyć o prawa obywatelskie, swobodę wyrażania poglądów i zgromadzeń, by bronić akademickiej niezależności – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW podczas uroczystości złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Marca 1968 roku.

Trwają uroczystości związane z rocznicą wydarzeń Marca ’68 na Uniwersytecie Warszawskim. Osoby, które nie będą mogły wziąć w nich udziału, mogą obejrzeć wykład i debatę za pośrednictwem strony internetowej UW. Aby upamiętnić wydarzenia sprzed 50 lat oraz uhonorować ich uczestników, na uniwersytecie odbędzie się wiele spotkań. Dwa z nich będzie można obejrzeć na stronie www.uw.edu.pl.…