• Polski
  • English

Martijn de Jonge jest studentem holenderskiego Hanze University of Applied Sciences w Groningen. Przygotowuje pracę licencjacką dotyczącą komunikacji międzykulturowej. Dwa lata temu jako stypendysta programu Erasmus+ studiował na UW dziennikarstwo, obecnie pracuje jako stażysta w Biurze Współpracy z Zagranicą. To kolejny bohater cyklu poświęconego umiędzynarodowieniu na UW. W Biurze Współpracy z Zagranicą Martjin zajmuje się…

„Uniwersytet w działaniu – University in action” to publikacja prezentująca wybrane sukcesy uniwersyteckich naukowców i studentów, przykłady międzynarodowych projektów badawczych oraz przedsięwzięć łączących uczelnię z otoczeniem społecznym. Publikacja zawiera podstawowe fakty i liczby dotyczące UW, krótki opis historii uczelni oraz uniwersyteckich kampusów. Głównym elementem albumu jest prezentacja wybranych sukcesów naukowych i edukacyjnych uczelni, a także…

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym potrzeb informacyjnych i motywów mobilności młodych naukowców. Ankieta skierowana jest nie tylko do pracowników naukowych, lecz także studentów i doktorantów prowadzących badania.   Badanie ma pomóc udzielić odpowiedzi na pytania, dlaczego młodzi naukowcy, doktoranci i studenci wyjeżdżają na zagraniczne pobyty badawcze oraz jakich informacji…