• Polski
  • English

Dwanaście projektów zgłoszonych przez studentów UW znalazło się na liście rankingowej konkursu „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”. Realizacja ich naukowych pomysłów zostanie wsparta ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” adresowany jest do wybitnych studentów, którzy mają plan swojej działalności badawczej. Zakłada głównie sfinansowanie ich uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, zawodach lub…

Profesor Krystian Jażdżewski z Centrum Nowych Technologii UW jest jednym z dwóch naukowców nominowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej do udziału w Leadership Academy for Poland. W przedsięwzięciu uczestniczą liderzy z różnych środowisk m.in. nauki, biznesu, administracji publicznej, mediów i organizacji pozarządowych. Program Leadership Academy for Poland (LAP) skierowany jest do osób w wieku…

Czterech doktorów afiliowanych przy jednostkach UW znalazło się wśród laureatów konkursu w ramach programu FIRST TEAM. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dofinansuje utworzenie ich pierwszych zespołów badawczych.   Na liście rankingowej znalazło się 13 nazwisk. Tyle osób ze stopniem naukowym doktora posiadanym nie dłużej niż pięć lat otrzyma finansowe wsparcie przy realizacji projektów w ramach…