• Polski
  • English

Centre for Research and Practice in Cultural Continuity to nowy międzynarodowy ośrodek badawczy utworzony wspólnie przez Uniwersytet Warszawski, University of London, Leiden University, University of Groningen i Max Planck Institute for the Science of Human History in Jena. Centrum powstało na Wydziale „Artes Liberales”, gdzie zespół dr hab. Justyny Olko od lat prowadzi interdyscyplinarne projekty…

„Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego” z serii „Monumenta Universitatis Varsoviensis” zostały wyróżnione w konkursie Varsaviana im. Hanny Szwankowskiej 2016/2017 organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Historii oraz Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. W serii „Monumenta Universitatis Varsoviensis” ukazało się 12 tomów opisujących historię i rozwój nauk na uczelni oraz życiorysy ważnych osób z nią związanych.…

Poznaliśmy wyniki kompleksowej oceny parametrycznej, dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocenie poddano blisko 1000 jednostek z całego kraju, w tym 30 z Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperci KEJN brali pod uwagę osiągnięcia badawcze, potencjał jednostek oraz efekty ich działalności. Nasza uczelnia otrzymała w sumie 5 kategorii A+, 15 kategorii A oraz 10 kategorii B. Komitet Ewaluacji…