• Polski

Renowacja Gmachu Audytoryjnego, który znajduje się na kampusie głównym UW, trwała trzy lata. Od października z odnowionego budynku będą korzystali studenci i pracownicy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. W środku znajdują się m.in. pracownie multimedialna i badań fokusowych. Zmieniło się też otoczenie budynku. Budowa Gmachu Audytoryjnego została zakończona w 1822 roku. W XIX wieku…

Naukowiec badający autentyczność rękopisu trzeciego koncertu Fryderyka Chopina został porwany. Zagadkę, jak wyglądał napad, spróbuje rozwiązać 5 października światowej sławy kryminalistyk prof. Henry C. Lee. Każdy może mu pomóc. Sprawa jest fikcyjna, ale metody śledcze zaprezentowane w czasie kryminalistycznego show będą prawdziwe. W nowym roku akademickim na UW zacznie działać kilka nowych kierunków studiów. Jednym…

19 września w Krakowie rozpocznie się dwudniowy Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt nowej ustawy regulującej kwestie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce przygotowany przez MNiSW. Transmisja wideo z obrad NKN będzie dostępna na stronie: www.nkn.gov.pl. W panelach wezmą udział pracownicy UW, będą dyskutować m.in. o ustroju uczelni, ścieżkach kariery akademickiej, doskonałości naukowej.…