• Polski

MNiSW ogłosiło wyniki konkursów organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wyróżniono 19 projektów realizowanych na UW. Ministerstwo przyznało dofinansowania w dwóch modułach – „Rozwój” i „Umiędzynarodowienie”. Każdy z modułów został podzielony na dwa konkursy – część a oraz część b.   „Rozwój” W tym module nagrodzono 7 projektów badawczych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Zostaną…

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW zajęło 3 pozycję wśród instytutów badawczych w Europie, za CERN-em i Towarzystwem Maxa Plancka. W zestawieniu globalnym zajmuje 13 miejsce. Światowy Ranking Centrów Badawczych Webometrics przygotowywany jest przez Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie. W najnowszym rankingu opublikowanym pod koniec stycznia 1 miejsce po raz kolejny przypadło CERN-owi,…

Prace dwóch nowych grup w sieci DARIAH-PL pozwolą m.in. na cyfrowe zobrazowanie jaskiń oraz wytworzenie narzędzi pozwalających niedosłyszącym i niewidomym na badania z humanistyki. Rada Konsorcjum DARIAH-PL zdecydowała o powołaniu czterech nowych grup roboczych. Dwie spośród nich będą koordynowane przez Uniwersytet Warszawski.   Pierwsza będzie prowadzona pod hasłem „Digitalizacja, wizualizacja i cyfrowe udostępnianie zabytków”. Grupa…