• Polski

Prof. Grzegorz Pietrzyński z Obserwatorium Astronomicznego UW otrzymał Advanced Grant w wysokości prawie 2,4 mln euro. To 12 grant Europejskiej Rady ds. Badań dla UW. „A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids” to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest wyznaczenie słynnego parametru Hubble’a z bezprecedensową dokładnością 1%. Parametr Hubble’a określa tempo ekspansji Wszechświata. Znajomość precyzyjnej…

Dr Joanna Sułkowska i prof. Grzegorz Pietrzyński z Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Ideas Plus II. Do programu Ideas Plus II mogą zgłaszać się naukowcy, których projekty zostały wysoko ocenione w konkursach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.   W tegorocznej edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodził trzy…

Badacze z Obserwatorium H.E.S.S. odkryli źródło przyspieszające cząstki promieniowania kosmicznego – masywną czarną dziurę. Wśród nich byli prof. Tomasz Bulik i Mira Grudzińska z Obserwatorium Astronomicznego UW. Do Ziemi dociera promieniowanie kosmiczne (wysokoenergetyczne cząstki – protony, elektrony i jądra atomowe). Oddziałuje ono ze światłem i gazem w sąsiedztwie ich źródeł wytwarzając promieniowanie gamma.   Obserwatorium…