• Polski

Po raz piąty Narodowe Centrum Nauki wyróżniło młodych uczonych za wybitne osiągnięcia badawcze w trzech obszarach: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Wśród tegorocznych laureatów nagrody NCN jest prof. Anna Brożek z Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Prof. Anna Brożek pracuje w Instytucie Filozofii. Zajmuje się semiotyką…

  – Rada nie może przejmować ani powielać funkcji istniejących organów. Jej zadania powinny być odmienne. Nie powinna konkurować z rektorem w bieżącym zarządzaniu uczelnią ani być alternatywnym senatem, czyli drugim organem przedstawicielskim grup tworzących naszą społeczność – mówi prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. – No i najważniejsze: nie może być koniem trojańskim polityków,…

8 naukowców  z UW otrzymało granty w 2 konkursie Beethoven organizowanym przez NCN i DFG. Zebrali w sumie ponad 7 mln zł. Będą sprawdzać, jak matki godzą życie zawodowe i rodzinne, jak wzmocnić oddziaływania magnetyczne w związkach lantanowców oraz jak przedstawia się ekonomia stosowania konstytucji. Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche…