• Polski

Naukowiec badający autentyczność rękopisu trzeciego koncertu Fryderyka Chopina został porwany. Zagadkę, jak wyglądał napad, spróbuje rozwiązać 5 października światowej sławy kryminalistyk prof. Henry C. Lee. Każdy może mu pomóc. Sprawa jest fikcyjna, ale metody śledcze zaprezentowane w czasie kryminalistycznego show będą prawdziwe. W nowym roku akademickim na UW zacznie działać kilka nowych kierunków studiów. Jednym…

19 września w Krakowie rozpocznie się dwudniowy Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt nowej ustawy regulującej kwestie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce przygotowany przez MNiSW. Transmisja wideo z obrad NKN będzie dostępna na stronie: www.nkn.gov.pl. W panelach wezmą udział pracownicy UW, będą dyskutować m.in. o ustroju uczelni, ścieżkach kariery akademickiej, doskonałości naukowej.…

– Chcieliśmy stworzyć punkt, w którym studenci i pracownicy z zagranicy otrzymają wsparcie, zanim nauczą się swobodnie poruszać po naszej uczelni. Od tego miejsca, czyli od Welcome Point dla nich będzie zaczynał się Uniwersytet Warszawski – mówił podczas otwarcia Welcome Point prof. Marcin Pałys, rektor UW.   Welcome Point został oficjalnie otwarty 15 września. Znajduje się na…