• Polski
  • English
GRE-1003

Polskie Towarzystwo Chemiczne wyróżniło prof. dr hab. Karola Grelę medalem im. Stanisława Kostaneckiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii organicznej. Medal zostanie wręczony Profesorowi Greli podczas 59 Zjazdu PTChem, który odbędzie się w Poznaniu w dniach od 19 do 23 września 2016 roku.Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyróżnienia. Profesor Karol Grela jest kierownikiem grupy badawczej […]

Książka dr. Dariusza Wilka

Autor książki dr Dariusz Wilk odbywa staż podoktorski w Analitycznym Centrum Eksperckim w ramach konkursu FUGA (NCN) pt. “Procesy fizykochemiczne oraz możliwości identyfikacyjne materiałów relewantnych dla ekspertyzy sądowej w badaniach technikami chemii analitycznej.” Książka z serii „Monografie Prawnicze” stanowi kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki. Monografia została nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych na najlepszą […]

IMG_2765 fav

Dr Maria Górna zdobyła fundusze w dwóch porojektach – Lider oraz Embo Installation Grant, tworzy w CNBCh UW grupę Biologii Strukturalnej, która będzie stanowić część Laboratorium Badań Biomakromolekularnych. Lider to program skierowanym do młodych naukowców, jego głównym celem jest poszerzanie ich kompetencji w zarządzaniu zespołami badawczymi w trakcie realizacji projektów. Dr Maria Górna zdobyła w […]