• Polski
  • English

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów Opus, Preludium i Sonata. Naukowcy z UW zdobyli łącznie 94 granty i ponad 35 mln zł. W konkursie Opus naukowcy otrzymują finansowanie, które można przeznaczyć na stworzenie zespołu oraz zakup aparatury potrzebnej do prowadzenia badań. W 12. edycji konkursu zgłoszono 1786 projektów z całej Polski. 409 z nich…

Metody leczenia schorzeń układu pokarmowego i stwardnienia rozsianego będą opracowywać naukowcy, którzy otrzymali granty z UOTT. 12 badaczy dostało w sumie prawie milion zł. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii przyznał granty na badania pracownikom UW. Wśród dofinansowanych są projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli branże związane z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych i podnoszące konkurencyjność…

5 listopada 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo- techniczną lub artystyczną za rok 2014. W gronie wyróżnionych naukowców znalazł się zespół pod kierownictwem prof. dra hab. Andrzeja Czerwińskiego w składzie: dr Zbigiew Rogulski, […]