O Grupie

Zespół zajmuje się modelowaniem i po części pomiarem właściwości chiralooptycznych: parametrów elektronowego i wibracyjnego dichroizmu kołowego, skręcalności optycznej, luminscencji spolaryzowanej kołowo i ramanowskiej aktywności optycznej, a także modelowaniem para-metrów Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (NMR): jądrowych stałych ekranowania oraz stałych sprzężenia spinowo-spinowego. Naszą szczególną specjalnością jest uwzględnianie w obliczeniach kwantowochemicznych efektów relatywistycznych oraz wpływu otoczenia molekularnego (w tym rozpuszczalnika). Oferujemy współpracę przy badaniu konfiguracji absolutnej związków naturalnych trudno poddających się krystalizacji (np. oleistych) i przy innych zagad-nieniach strukturalnych, w których wymienione właściwości spektroskopowe mogą być parametrami diagnostycznymi. W obliczeniach stosujemy cały wachlarz metod kwantowochemicznych, od metody funkcjonału gęstości (DFT) do zaawansowanych metod ab initio takich jak metoda sprzężonych klasterów (coupled cluster). Użycie relatywistycznych hamiltonianów umożliwia obliczenia dla cząsteczek zawierających ciężkie atomy (np. związków metaloorganicznych). Współpracujemy z laboratoriami Uniwersytetu w Brescii (Włochy) w dziedzinie pomiarów widm chiralooptycznych i Uniwersytetu w Tromso (Norwegia) w dziedzinie obliczeń kwantowochemicznych.


Członkowie grupy

dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska, prof. UW

Kierownik zespołu

Zajmuje się obliczeniami i po części pomiarami wła-ściwości chiralooptycznych i NMR. Wykonała jedne z pierwszych symulacji wpływu rozpuszczalnika na te właściwości.Odbyła staże naukowe w CNR, Pisa, Włochy oraz University of Tromso, Norwegia. Otrzymała nagrodę Premiera za doktorat w 2000 r. Najważniejsze publikacje ostatnich 5 lat to: M. Kamiński, J. Cukras, M. Pecul, A. Rizzo i S. Coriani, A computational protocol for the study of circularly polarized phosphorescence and circular dichroism in spin-forbidden absorption, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 19079A. Rybicka, G. Longhi, E. Castiglioni, S. Abbate, W. Dzwolak, V. Babenko, i M. Pecul, Thioflavin T: Elec-tronic Circular Dichroism and Circularly Polarized Luminescence Induced by Amyloid Fibrils, Chem-PhysChem, 2016, 17, 2931

Działalność badawcza

Oferta:

  • Dichroizm kołowy
  • Dichroizm kołowy łącznie z fluorescencją całkowitą
  • Magnetyczny dichroizm