Szkolenie kadry dla gospodarki – jakość elementem innowacyjności.
Spójność
pomiarowa w badaniach chemicznych.

Termin: 10-12.12.2018 r.

Miejsce:  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa

Zakres szkolenia:
spójność pomiarowa oraz jej praktycznego wykorzystanie w laboratorium badawczym;
– wymagania systemowe w odniesieniu do zapewnienia spójności pomiarowej;
– praktyczne działania związane z zapewnieniem spójności pomiarów chemicznych.

Do kogo jest adresowane:
personel techniczny chemicznych laboratoriów badawczych, zajmujący się walidacją procedur badawczych.

Forma szkolenia:
wykłady, dyskusja, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia laboratoryjne.

Wykładowcy:
pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji na stronie:
https://www.pca.gov.pl/szkolenia/szkolenia/aktualne-szkolenia/

Zgłoszenia: elektronicznie na stronie www.pca.gov.pl/szkolenia

Kontakt:
tel.: 22 355 73 12 lub 22 355 70 12
e-mail: szkolenia@pca.gov.pl

środa, Listopad 7, 2018 - 14:34