• Polski
  • English

Doktoranci będący uczestnikami studiów doktoranckich (będący na drugim, trzecim lub czwartym roku studiów doktoranckich) oraz doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich badań z subwencji uzyskiwanej przez Wydział Chemii UW. Dofinansowanie projektu badawczego może uzyskać tylko doktorant/ka, którego/ej jedynym / pierwszym promotorem (opiekunem naukowym […]

Na uczelni dobiegają końca wybory elektorów, czyli osób, które wyłonią nowego rektora uczelni. 3 marca br., Kolegium Elektorów zbierze się po raz pierwszy. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej, Kolegium Elektorów będzie liczyć 389 członków. W jego skład wejdą przedstawiciele wszystkich grup społeczności Uniwersytetu: nauczycieli akademickich oraz pracowników nieakademickich (łącznie 311 osób), studentów (73 osoby) […]

Innowacyjne materiały, nowe źródła energii i technologie służące zrównoważonemu rozwojowi mają być efektem badań prowadzonych w ramach jednego z pięciu priorytetowych obszarów badawczego Inicjatywy doskonałości na UW – „U podstaw mikro i makro świata”. W projekty naukowe i dydaktyczne zaangażowani będą naukowcy z wydziałów Biologii, Chemii i Fizyki oraz Centrum Nowych Technologii. Uniwersytet Warszawski otrzymał […]