• Polski
  • English

16 stycznia odbyła się uroczysta Gala X edycji Programu LIDER, organizowana przez NCBR oraz MNiSW. Uhonorowany został podczas niej dr Bartosz Hamankiewicz z Wydziału Chemii, który w ramach tego programu otrzymał w sierpniu dofinansowanie na swoje badania. Uroczystość miała miejsce w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Laureatom X edycji konkursu wyróżnienia i symboliczne czeki wręczyli […]

„Język nie jest przezroczysty. Można niechcący kogoś obrazić lub wywołać niepotrzebne napięcie, używając słów, które uważamy za neutralne. Decydująca jest tu wrażliwość odbiorcy.” To fragment preambuły do rekomendacji dotyczących języka niedyskryminującego na Uniwersytecie Warszawskim. Poradnik został przygotowany przez uniwersyteckich językoznawców na wniosek Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Społeczność akademicka Uniwersytetu Warszawskiego jest różnorodna. Wiąże się […]

Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze. Informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności […]