• Polski
  • English
Dyrektor Centrum
prof. dr hab. Ewa Bulska 
Dyrektor Centrum
email:dyrektor@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 522

Prof. dr hab. Ewa Bulska zarządza Centrum i odpowiada za jego działalność przed Rektorem. Współpracuje z władzami wydziałów Biologii i Chemii oraz Radą Naukową Centrum.

Zastępca Dyrektora
mgr Konrad Zawadzki 
Zastępca Dyrektora
email:vice-dyrektor@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 525

Pan Konrad Zawadzki zarządza jednostkami administracyjnymi CNBCh UW oraz odpowiada między innymi za funkcjonowanie infrastruktury Centrum. Prowadzi negocjacje, podpisuje kontrakty z kontrahentami zewnętrznymi, odpowiada za współpracę w obszarze nauki z biznesem.

mgr Agnieszka Kozłowska
Sekretariat CNBCh UW, kierownik 
mgr Agnieszka Kozłowska
email:sekretariat.adm@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 524, pokój 0.110

Pani Agnieszka Kozłowska jest odpowiedzialna za prowadzenie sekretariatu Centrum oraz obsługę korespondencji bieżącej. Dba o prawidłowy przepływ informacji, prowadzi sprawy kadrowe i odpowiada za współpracę z działem personalnym Uniwersytetu Warszawskiego.

mgr Martyna Lasia
 
mgr Martyna Lasia
email:mlasia@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 2255 26 523

Pani Martyna Lasia wspiera prace sekretariatu.

dr Eliza Kurek
Biuro Rozwoju, kierownik biura 
dr Eliza Kurek
email:ekurek@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 555, pokój 0.114
mgr Jakub Socha
 
mgr Jakub Socha
email:jakub.socha@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 605, pokój 0.116
mgr Marlena Tarapata
 
mgr Marlena Tarapata
email:mtarapata@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 711, pokój 0.115
mgr Agnieszka Kowalska
 
mgr Agnieszka Kowalska
email:akowalska@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 715, pokój 0.116
mgr Małgorzata Jakubiak
 
mgr Małgorzata Jakubiak
tel: +48 22 55 26 535, pokój 0.115
mgr Izabela Rzępołuch
Pełnomocnik Kwestora 
mgr Izabela Rzępołuch
email:i.rzepoluch@cnbc.uw.edu.pl; finanse@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 2255 26 620, pokój 0.108

Pani Izabela Rzępołuch kieruje działem finansowym CNBCh UW.

mgr Barbara Jaczewska
 
mgr Barbara Jaczewska
email:bjaczewska@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 527, pokój 0.108
mgr Dorota Kuchnio
 
mgr Dorota Kuchnio
email:dkuchnio@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 589, pokój 0.108
mgr Agnieszka Żórawińska
Sekcja Marketingu 
mgr Agnieszka Żórawińska
email:azorawinska@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 521, pok.0.27

Pani Agnieszka Żórawińska odpowiada między innymi za planowanie i realizację działań związanych z promocją i rozwojem CNBCh UW. Zarządza stroną internetową oraz jej treścią, przygotowuje materiały reklamowe, ofertę marketingową Centrum. Odpowiada za udział w targach , wydarzeniach branżowych,  oraz organizację i udział w wydarzeniach specjalnych o charakterze popularno-naukowym oraz spotkaniach na styku biznes-nauka.

mgr Przemysław Pocheć
Sekcja Informatyczna 
mgr Przemysław Pocheć
email:ppochec@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 701

Pan Przemysław Pocheć zapewnia pomoc informatyczną oraz wsparcie techniczne dla Centrum.
Opiekuje się siecią informatyczną oraz sprzętem komputerowym w CNBCh UW, zapewnia również materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych. Jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu w aulach i salach konferencyjnych, a także za obsługę informatyczną konferencji i innych wydarzeń organizowanych na terenie Centrum. Udziela pomocy w bieżącym rozwiązywaniu problemów informatycznych pracownikom administracji i użytkownikom CNBCh UW.

dr Marek Gieleciński
Sekcja Zarządzania Powierzchnią 
dr Marek Gieleciński
email:sale.najem@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 702, pokój 0.108

dr Marek Gieleciński jest odpowiedzialny za opracowywanie projektów wewnętrznych uregulowań regulaminowych, oraz wspomaga działania w zakresie komercjalizacji infrastruktury badawczej pozyskanej w wyniku projektu CENT III. Dr Gieleciński zajmuje się ponadto kontaktami z wybranymi jednostkami administracji centralnej i samorządowej.

Piotr Kostanek
Administrator Obiektu 
Piotr Kostanek
email:p.kostanek@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 2255 26 563

Pan Piotr Kostanek odpowiada za bieżącą eksploatację infrastruktury CNBCh UW. Organizuje i nadzoruje pracę personelu i innych służb nieruchomości. Zarządza środkami trwałymi i wyposażeniem jednostki. Organizuje i koordynuje procesy związane z remontami i zmianami adaptacyjnymi pomieszczeń znajdujących się w budynku.

Leszek Rączkowski
Administracja Obiektu 
Leszek Rączkowski
email:portiernia@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 553

Pan Leszek Rączkowski wspiera Administratora w bieżącej obsłudze budynku.

Mirosław Kosiński
Portier 
Mirosław Kosiński
email:portiernia@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 553

Pan Mirosław Kosiński jest odpowiedzialny na bieżące funkcjonowanie portierni Centrum.